KAYABAŞI

Hakkımızda

Tarihçe

2012 yılında Av. Sadi KAYABAŞI tarafından kurulan Kayabaşı Hukuk Bürosu, kurulduğu günden bu yana özellikle idari davalar ve vergi davaları konusunda ülkenin bilinen hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Bugün, hergün yenilenen ve güncellenen idari yargı ve vergi yargısı alanında geniş bir yelpazede hukuk hizmeti veren Kayabaşı Hukuk Bürosu,  idari davalarda hızlı ve etkili bir  çözüme ulaşmak amacıyla uzmanlaşmış ekibiyle çözüm üretmektedir.

Vizyon

İdari davalar ve vergi davaları konusunda günceli takip edip diğer dava türlerine göre farklılık arz eden bu davaların usul ve esas boyutuyla takip ve sonlandırılması ana vizyonumuzdur. Davalısı “idare” olan bu davaların  teknik detayları ve güncel içtihatları ile takip edilerek kamu gücü kullanan idareye karşı bireyin haklılığını ortaya koymak Kayabaşı Hukuk Bürosunun nihai hedefidir.

Misyon

İdare Hukukunun canlılığını ve çeşitliliğini dikkate alarak, sürekli güncellenen ve değişen yönleriyle idari davaların ve  idari uyuşmazlıkların vekalet ilişkisi ile çözülmesini hedefleyen Kayabaşı Hukuk Bürosu, güçlü “idare” karşısında hukuken zayıf olan “birey”in  hak ve menfaatleri için çaba göstermektedir.