KAYABAŞI

4483 SAYILI KANUN/SORUŞTURMA İZNİ DAVALARI

4483 SAYILI KANUN/SORUŞTURMA İZNİ DAVALARI

4483 sayılı Kanun uyarınca kamu personelinin görevleri ile ilgili yargılanmaları izne tabidir. Kanunda hangi personel için kimlerin soruşturma izni vereceği açıkça düzenlenmiş olup, soruşturma izni verilmesine karşı ilgili personel, verilmemesine karşı ise suçtan zarar görenlerin (ilgili personelin görevine göre) Bölge İdare Mahkemesi yada  Danıştay'a başvurmaları gerekmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
3 Ekim 2023 Salı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı ceza yargılaması yapılabilmesi, kanunda belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır. Anayasanı...
3 Şubat 2023 Cuma
Suç işleyen ve haklarında şikayet sonrası savcılık soruşturması açılan belediye görevlileri hakkında, 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izni istenilmesi aşamasında, İçişleri Bakanlığınca ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararı alınması gerekirken Bakanlık tarafından "ş...
25 Eylül 2023 Pazartesi
657 sayılı Kanunun 125. Maddesinde disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller sayılmış olup, buna göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezaları devlet memurlarına verilecek cezalar olarak düzenlenmiştir.Madde ...