KAYABAŞI

İHALE DAVALARI

İlgili Blog Yazıları
28 Mart 2023 Salı
Ülkemizde ihale süreçlerine dair üç temel kanun bulunmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde kamu ihale süreçleri yürütülmektedir.Hem 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda hem de 4734 sayılı Kamu İ...
22 Şubat 2023 Çarşamba
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47. maddesinde 4. fıkrasının b bendinde "Mühendis ve Mimarlara ..., İş Yönetme Belgesi (1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; birgörevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşmebedelinin en az % 80’i o...
17 Temmuz 2023 Pazartesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenin, işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerinin otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi m...