KAYABAŞI

ECRİMİSİL TAHLİYE DAVALARI

ECRİMİSİL TAHLİYE DAVALARI

Hazine taşınmazları üzerinde bulunan yapıların yada işletmelerin 6183 sayılı Kanun uyarınca tahliye edilmeleri mümkün olduğu gibi kira süresi sonunda yada re'sen idarece taşınmazın tahliyesinin istenebilmesi mümkündür. Hazine taşınmazı üzerinde yapılan işgalin haklı olduğunun ispatlanabildiği durumlarda idari dava açarak yürütmenin durdurulması talep edilebileceği gibi mülki amir dışında bir birimce yapılacak tahliye talebi yetki yönüyle hukuka aykırı olacağından işlemin iptalinin istenebilmesi mümkündür.

İlgili Blog Yazıları
1 Ağustos 2023 Salı
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, ecrisimil ödenmek suretiyle işgal edilen yerler için hem ecrimisil bedelleri yönüyle hem de tahliye yönüyle sık sık davalar gündeme gelmektedir. Ecrisimil bedellerinin beklenen rakamın üzerinde artırılması yada idarece taşınmazın tahliyesinin istenilmesi hal...
2 Nisan 2023 Pazar
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "İl ve İlçe Trafik Komisyonları" kenar başlığını taşıyan 12. maddesinin b-1. bendinde; il sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, b/3. bendinde de, "karayolu taşımacılığına ai...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...