KAYABAŞI

ÖUC (ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI)

ÖUC (ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI)

Vergi Usul Kanunu'nun 353 ve 355. maddelerinde  usule ilişkin kurallara uyulmaması halinde özel usulsüzlük cezaları öngörülmüştür. Özel usulsüzlük cezaları genellikle diğer vergi ziyaı cezaları ile birlikte düzenlenmekte olup, inceleme konusu diğer cezalar hakkında verilen kararlardan özel usulsüzlük cezaları da etkilenmektedir. Ayrıca, incelemeye konu cezaların reddi halinde bile özel usulsüzlük cezaları hakkında kabul kararları çıkabilmektedir.

İlgili Blog Yazıları
21 Mart 2023 Salı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Ek Tasfiye" başlıklı 547. maddesinde, Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticar...
1 Aralık 2021 Çarşamba
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Vergi Usul Kanununda düzenlenen idari nitelikteki vergi cezalarıdır. "Usulsüzlüğün tarifi" kenar başlıklı 351. Maddede "Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir" şeklinde tanımlanmış, genel usulsüzlük 352. maddede...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...