KAYABAŞI

E-HACİZ DAVALARI

E-HACİZ DAVALARI

6183 sayılı Kanun uyarınca Şahıs/şirket malvarlığı üzerine haciz uygulanabilmesi için, öncelikle ortada usulüne uygun şekilde kesinleşmiş bir kamu alacağı ile söz konusu kamu alacağının tahsili için usulüne uygun bir biçimde tanzim ve tebliğ edilmiş bir ödeme emrinin olması gereklidir. Zira ödeme emri tebliği cebri takibatın başlangıç noktasıdır. İdari para cezasının kesinleşmesi ise; idari yaptırım kararlarına karsı kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması ile gerçekleşir.Ancak idareler, sehven yada kasten şahıs/şirket malvarlıkları ve özellikle banka hesapları üzerine e-haciz uygulamakta olup, açılan davalar sonucu hacizler kaldırılabilmektedir.

İlgili Blog Yazıları
18 Mart 2023 Cumartesi
Muris hayatta iken hurdaya çıkmasına rağmen trafik tescil kaydı silinmeyen yada murisin vefatı ile sonradan ortaya çıkan araçların vergi borçları murisin vefatı ile birlikte mirasçılara geçmekte ve bu nedenle bir takım vergisel işlemler (ödeme emri, haciz vb) gündeme gelebilmektedir.Aynı durum, muri...
7 Haziran 2023 Çarşamba
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinde, adi ortaklık sözleşmesinin, iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyiüstlendikleri sözleşme olduğu, bir ortaklığın, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt ediciniteliklerini taşımıyorsa, bu ...
26 Aralık 2022 Pazartesi
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsaların bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazinin arsa sayılacağı hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanun'un 30. maddesinde; "Kanunlar v...