KAYABAŞI

ECZANE DAVALARI

ECZANE DAVALARI

Ülkemizde hakkında özel kanun bulunan bir meslek grubu da eczacı ve eczanelerdir. 1953 tarihli 6197 sayılı Kanun ile eczacılık ve eczane açılması şartları Kanun ile düzenlenmiş olup, eczanelerin açılması, kapanması, mesul müdür atanması,  ilaç dağıtımı, ikinci kapıya izin verilmesi vb hususlar detaylı bir şekilde Kanunda yer almaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeler nedeniyle zaman zaman eczane açmak isteyenler ile eczacı odaları arasında idari uyuşmazlıklar doğmakta olup, bu uyuşmazlıklar da idari yargının görev alanına girmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
27 Mayıs 2024 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun "Personelin performansının değerlendirilmesi" başlıklı 85. maddesinde; "Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans d...