KAYABAŞI

OSB DAVALARI

OSB DAVALARI

Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşu, yer seçimi, imar planları, kamulaştırma işlemleri ilgililer tarafından dava konusu edilebilmektedir. Kendi özel mevzuatı bulunmakla beraber organize sanayi bölgelerinin kuruluş ve planlama süreçleri idare hukukunun genel ilkelerine tabi olduğundan her aşamada tesis edilecek idari işlemlerin iptali istenebilecektir.

İlgili Blog Yazıları
17 Nisan 2024 Çarşamba
Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için ...
8 Şubat 2024 Perşembe
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Genel Kanun Niteliği" başlıklı 3. maddesinde; buKanun'un idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin diğer kanunlardaaksine hüküm bulunmaması halinde, diğer genel hükümlerinin ise idari para cezası veyamülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımın...
17 Aralık 2023 Pazar
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesinde;"Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile ka...