KAYABAŞI

MADEN DAVALARI

MADEN DAVALARI

Maden Hukuku, maden sahasının tespiti, arama ruhsatı alınması, çevresel etki değerlendirmesi süreci ile orman mevzuatı sürecinin ardından işletme ruhsatının alınması, maden çıkarılması ve işletilmesi için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve diğer izinler ile birlikte teknik ve detaylı bir idari prosedür içermektedir. İdarece her aşamada tesis edilen olumsuz işlemlerin iptali talep edilebileceği gibi şahıs/şirketler lehine tesis edilen bu işlemlerden menfaatleri etkilenenlerin de bu işlemlerin iptali istemiyle dava açmaları mümkündür.

İlgili Blog Yazıları
16 Mayıs 2024 Perşembe
2872 sayılı Çevre Kanununun 8. maddesinde; "Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktı...
17 Nisan 2024 Çarşamba
Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için ...
16 Şubat 2024 Cuma
Maden arama ve işletme ruhsatlarının çevreye, ormana, yaban hayatına, şehir hayatına, milli parklara etkileri bulunduğundan işletme ruhsatı ile beraber ÇED Gerekli Değildir, yada ÇED Olumlu Raporu alınması zorunludur. Çevre ile ilgili gerekli izinlerin alınması halinde bile maden ruhsatları idare ma...