KAYABAŞI

ÖZEL OKUL/ÖZEL HASTANE DAVALARI

ÖZEL OKUL/ÖZEL HASTANE DAVALARI

Özel müteşebbisler tarafından açılmak istenen özel okul, lise, dersane vb eğitim kurumlarının her türlü açılış, izin, ruhsatlandırma süreçleri Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürümekte olup, özel sağlık kuruluşlarının (poliklinik, hastane, sağlık kabini vb) ruhsatlandırılması da Sağlık Bakanlığı uhdesindedir. İzin sürecinin her aşamasında çıkabilecek idari uyuşmazlıkların dava konusu edilmesi mümkün olduğu gibi alınan izinlerin iptali halinde de yargıya gidilmesi olanaklıdır. 

İlgili Blog Yazıları
27 Kasım 2023 Pazartesi
Anayasa'nın 56. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; üçüncü fıkrasında, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyl...
22 Ağustos 2022 Pazartesi
Sağlık Bakanlığınca yıllardır kadrolu hemşire istihdamı kadar, belki de daha fazla sayıda sözleşmeli hemşire istihdam edilmekte, bu statüde çalışan hemşirelerin sözleşme yenilemeyerek sözleşmelerini sona ermeleri halinde yeniden KPSS ile yerleştirmeleri sözkonusu olduğunda bakanlıkça atamaları yapıl...
12 Nisan 2023 Çarşamba
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde; öğretmenliğin, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı belirtilmiş, “...