KAYABAŞI

UKOME ULAŞIM DAVALARI

UKOME ULAŞIM DAVALARI

Büyükşehirlerde UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından, il ve ilçelerde ise İlçe Trafik Komisyonu yada İl Trafik Komisyonu tarafından alınan ulaşıma ilişkin her türlü karara karşı yargı yolu açık olduğu gibi, hat tahsisi, taksi/minibüs plakası tahsisi/ihalesi, durak yeri tespiti, il/il içi yolcu taşımacılığına ilişkin tüm kararların dava konusu edilmesi mümkündür.


İlgili Blog Yazıları
2 Nisan 2023 Pazar
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "İl ve İlçe Trafik Komisyonları" kenar başlığını taşıyan 12. maddesinin b-1. bendinde; il sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, b/3. bendinde de, "karayolu taşımacılığına ai...
30 Temmuz 2023 Pazar
Bir sokağın anayola, bölünmüş yola, kavşağa vb bağlantısının açılması talebi ile aynı şekilde sokağa yada yola giriş ve çıkışların açılması/kapanması için bulunduğu şehire göre UKOME, il trafik komisyonu, belediye yada Karayolları Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmak gerekmektedir. Yapılan başvurular ge...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...