KAYABAŞI

POLİS DAVALARI

POLİS DAVALARI

Bir hiyerarşi ve güvenlik mesleği olan polislik mesleği, 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kuralları ile yapılmakta olup, Kanunda hüküm olmayan hallerde 657 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Polisliğe giriş, adaylık, terfiler, ikinci şark atamaları, özlük haklar, emeklilik , vazife malullüğü vb gibi birçok konuda polis memurları kendi idareleri ile (EGM) sorun yaşadığı gibi önceden Tüzük ile daha sonradan da yasal düzenlemeye kavuşan özel disiplin mevzuatı ile de sık sık yargıya başvurmak zorunda kalmaktadır.

İlgili Blog Yazıları
27 Mayıs 2024 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun "Personelin performansının değerlendirilmesi" başlıklı 85. maddesinde; "Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans d...
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
23 Nisan 2024 Salı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 10. Maddesinde branştan çıkarma düzenlenmiştir. Maddenin 3. Fıkrası şu şekildedir;"Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birin...