KAYABAŞI

VERGİ ZİYAI CEZALARI (SAHTE FATURA DÜZENLEME)

VERGİ ZİYAI CEZALARI (SAHTE FATURA DÜZENLEME)

Kaçakçılık suçları ve cezaları VUK 359. maddede düzenlenmiştir. Kanunda metninde sahte belge "Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir." olarak tanımlanmış olup, sahte fatura düzenleme incelemeleri sonucu vergi tekniği raporu hazırlanmakta, bu mükelleften mal ve hizmet alan diğer mükellefler hakkında da kullanıcı sıfatıyla inceleme yapılabilmektedir. İncelenen yılların tümü itibariyle sahta fatura kullanıldığı sonucuna varıldığı gibi kısmen düzenleme sonucuna da varılabilmektedir. İnceleme sonucu mükellefe 3 kat vergi ziyaı cezalı kurumlar/gelir, stopaj, KDV ve özel usulsüzlük cezaları teklif edilmekte, ayrıca vergi suçu raporu düzenlenerek her bir yıl için ayrı ayrı ceza kovuşturması yapılması savcılık makamından talep edilmektedir.Tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açarak sahte belge düzenlemenin mevcut olmadığının vergi mahkemesi kararı ile ispatı edilerek ceza yargılamasında sonuca gidilmesi gerekmektedir.

İlgili Blog Yazıları
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...
25 Temmuz 2023 Salı
Kamu hizmetlerinin en önemli finansman kaynağı olan vergiye ilişkin yükümlülüklere uyulmasını sağlamak ve kanuna aykırılıkları önlemek amacıyla çeşitli kanunlarda vergi suç ve kabahatlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Vergiye ilişkin kanuna aykırılıklardan birisi de sahte belge düzenlenmek sure...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...