KAYABAŞI

KOD (ÖZEL ESASLAR) DAVALARI

KOD (ÖZEL ESASLAR) DAVALARI

 KDV Uygulama Genel Tebliğine istinaden ortaya çıkan özel esaslar uygulamasının yasal dayanağının olmaması, daha üst normatif bir düzenlemede yer almayan konularda düzenlemeler yapıyor olması ve hukukun birçok temel ilkesini zedeliyor olması ve mükelleflerin kategorilere ayrılması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Vergi Mahkemeleri yasal dayanak olmadığından hukuka aykırı bir biçimde idarenin kendi içerisinde oluşturduğu bir sınıflandırma ile davacı şirketin olumsuz mükellefler listesine alınmasını hukuk aykırı bulmakta ve yürütmeyi durdurma kararları vermektedir.


İlgili Blog Yazıları
30 Ağustos 2023 Çarşamba
15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması...
3 Ocak 2023 Salı
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler Maliye idaresince öz...
5 Kasım 2021 Cuma
Özel Esaslar Sistemi , Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mükelleflerin olası kanuna aykırı işlemlerinin ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespiti ile hak kazanılmayan yolsuz KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistem olup, 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV U...