KAYABAŞI

EMLAK VERGİSİ DAVALARI

İlgili Blog Yazıları
30 Ağustos 2023 Çarşamba
15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması...
5 Temmuz 2023 Çarşamba
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde; gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği her türlü kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmış, 2. maddesinde, gelir kapsamına giren kazanç ve iratların neler olduğu sayılmış, aynı maddenin 1. bendinde ise; ticari kazançla...
26 Aralık 2022 Pazartesi
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsaların bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazinin arsa sayılacağı hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanun'un 30. maddesinde; "Kanunlar v...