KAYABAŞI

ÜCRETLİLERE İLİŞKİN VERGİ DAVALARI

ÜCRETLİLERE İLİŞKİN VERGİ DAVALARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu kurala bağlandıktan sonra nelerin gelir olduğu maddeler halinde sayılmıştır.Aynı kanunda ücretin ne olduğu tanımlanmış, nelerin ücret sayılacağı maddeler halinde belirtilmiştir.

Kanunda belirtilenler dışında işverenler tarafından yapılan ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmadığı vergide yasallık ve kıyas yasağı ilkesi ile değerlendirmekte ve davalara konu olmaktadır 

İlgili Blog Yazıları
25 Mart 2024 Pazartesi
Profesörlüğe yükselme ve atamaya ilişkin usul ve esaslar 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenmiştir. Anılan maddenin (a) numaralı fıkrasında profesörlüğe yükselerek atanmak için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında...
30 Ağustos 2023 Çarşamba
15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması...
21 Mart 2023 Salı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Ek Tasfiye" başlıklı 547. maddesinde, Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticar...