KAYABAŞI

TAM YARGI/MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

TAM YARGI/MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
İdare kural olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. İdarenin hukuki sorumluluğu sadece kusur esasına, hizmet kusuru teorisine dayanmamakta, idarenin kusur koşulu aranmadan da kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca tazmin sorumluluğu bulunmaktadır.İdarenin yürüttüğü birçok kamu hizmetinde (sağlık, imar, yol, ulaşım, güvenlik personeli istihdamı, terör vb) kamu görevlilerinin kusurundan kaynaklanan yada doğası gereği kusursuz sorumluluk teorisi uyarınca idarenin tazmin etmesi gereken zararlar tam yargı davaları ile talep edilmektedir.Kamu görevlilerinin görevi başında şehit olması, doktor kusurundan kaynaklanan zararlar, imar işlemleri nedeniyle doğan zararlar vb gibi idareye atfedilebilecek kusurlu davranışların maddi manevi tazminat davaları yoluyla tazmini mümkündür. 
İlgili Blog Yazıları
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...
6 Şubat 2024 Salı
6 Şubat 2023 günü güney illerimizde meydana gelen depremde binlerce can kaybı yaşadığımız gibi binlerce yapı yıkılarak kullanılamaz hale gelmiştir. Geçen bir yılın ardından depremin verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çı...
15 Ocak 2024 Pazartesi
Eksik ödenen döner sermaye ödemelerini talep eden davalarda zaman zaman süreaşımı kararları verilebildiği gibi yersiz ödenen döner sermaye kesintileri için açılan davalarda da süre ret kararları verildiği görülmektedir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Ödenemeyen giderler ve bütç...