KAYABAŞI

Belediye Başkan Yardımcısı Görevden Alma

İlgili Blog Yazıları
24 Temmuz 2023 Pazartesi
5393 sayılı Kanunun 30. Maddesinde belediye meclisinin feshi düzenlenmiştir. Maddeye göre;Belediye meclisi;a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durumbelediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî ...
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...