KAYABAŞI

Adaylık/Memurluğa Giriş Davaları

Adaylık/Memurluğa Giriş Davaları

Devlet memurluğuna giriş şartları 675 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenmiş olup, 15 Temmuz hain Fetö darbesinden sonra maddeye güvenlik soruşturması şartı eklenmiştir. Anayasa Mahkemesince iptal edilen ve yeninden yasal düzenleme yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı KPSS ile atanan birçok aday memurun atanmalarına engel olmaktadır. Özellikle asliye ceza mahkemelerinden verilen HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararları güvenlik soruşturmasını olumsuz yapmakta olup, atamalara engel olmaktadır. Açılan davalar sonucu HAGB kararlarının memuriyete engel olmadığı artık istikrar kazanmış bir içtihat haline gelmiştir.

Adaylık konusunda yaşanan diğer bir sıkıntı da adaylık süresi içinde disiplin cezası alınması ve adaylığa son verilmesi halidir. Bu gibi durumlarda da önce disiplin cezasına sonra da ilişik kesme işlemine karşı dava açılması halinde disiplin cezasının iptal edilmesi durumunda adaylıktan asaleten atanmaya geçiş yapılabilmektedir.

İlgili Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
22 Nisan 2024 Pazartesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümünde adaylık hükümleri düzenlenmiş olup"Adaylık süresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57. Maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amir...
28 Kasım 2023 Salı
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartı düzenlenmesi için yapılan başvuruların ilgili hakkında HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı olduğundan bahisle reddedildiği ve çalışma izni verilmediği görülmektedir.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özel güvenl...