KAYABAŞI

İHALE GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ

İlgili Blog Yazıları
28 Mart 2023 Salı
Ülkemizde ihale süreçlerine dair üç temel kanun bulunmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde kamu ihale süreçleri yürütülmektedir.Hem 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda hem de 4734 sayılı Kamu İ...
22 Şubat 2023 Çarşamba
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47. maddesinde 4. fıkrasının b bendinde "Mühendis ve Mimarlara ..., İş Yönetme Belgesi (1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; birgörevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşmebedelinin en az % 80’i o...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...