KAYABAŞI

İşyeri Açma Ruhsatı Kıyı Kenar Çizgisi

İlgili Blog Yazıları
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...
8 Ocak 2024 Pazartesi
Kazanılmış haklar kavramı, idare hukukunda daha çok Danıştay içtihatları ile şekillenmekte olup, yasal bir düzenleme ile çerçevesi çizilmediği gibi benzer olaylarda farklı kararlara da konu olabilmektedir.Anayasa Mahkemesi'nin 03.04.2001 tarih ve E. 1999/50, K.2001/67 sayılı kararında 'kazanılmış ha...