KAYABAŞI

Hava Astsubay Sağlık Şartları

İlgili Blog Yazıları
8 Mayıs 2024 Çarşamba
Uzman Erbaş Kanun’un 12. maddesinde uzman erbaşların sözleşmesinin feshedilmesi ve TSK ile ilişiğinin kesilmesi hâlleri düzenlenmiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma hâli, uzman e...
2 Nisan 2024 Salı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33. maddesinde;"Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemlil...
30 Temmuz 2023 Pazar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, ''Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller'' başlıklı 125. maddesinde; Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış, "Zamanaşımı" başlıklı 127. Maddesinde "Uyarma, kına...