KAYABAŞI

İHALE SGK BORCU TEMİNAT İADESİ

İlgili Blog Yazıları
17 Temmuz 2023 Pazartesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenin, işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerinin otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi m...
15 Temmuz 2023 Cumartesi
5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların bir işyerinde çalışmaya başlaması durumunda işverenleri tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi, işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Süresinde bildirim yapılmaması duru...
28 Mart 2023 Salı
Ülkemizde ihale süreçlerine dair üç temel kanun bulunmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde kamu ihale süreçleri yürütülmektedir.Hem 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda hem de 4734 sayılı Kamu İ...