KAYABAŞI

İmar Para Cezası

İlgili Blog Yazıları
17 Temmuz 2023 Pazartesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenin, işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerinin otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi m...
15 Temmuz 2023 Cumartesi
5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların bir işyerinde çalışmaya başlaması durumunda işverenleri tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi, işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Süresinde bildirim yapılmaması duru...
10 Nisan 2022 Pazar
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun’un 39. maddesiyleç bendi eklenmiştir. Maddeye göre;“ç) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asg...