KAYABAŞI

Yıkım/İmar Para Cezaları

Yıkım/İmar Para Cezaları

Ruhsatsız olarak yapıya başlanır yada yapıda ruhsata aykırı değişiklik yapılırsa İmar Kanunu uyarınca belediye şikayet üzerine yada resen ruhsatsız yapıyı mühürler. Ruhsata bağlanma olanağı var ise (imar planı uyarınca) 30 gün süre verilir. Ruhsata bağlanma olanağı yok ise encümen kararı ile yapının yıkımına karar verilir ve ayrıca ruhsatsız kısım için para cezası hesaplanır.

Mülkiyet hakkına doğrudan müdahale olan yıkım kararları ile para cezalarına ilişkin encümen kararlarının yargısal denetiminde öncelikle imar planının olup olmadığı, taşınmazın planda ayrılan amacı, yapılaşma koşulları, metrekare birim değerleri vb gibi çok çeşitli kriterler dikkate alınmaktadır.

İlgili Blog Yazıları
15 Nisan 2024 Pazartesi
Belediyelere yıkım yetkisi veren temel Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu olmakla birlikte başkaca mevzuatta da yıkıma ilişkin yetkiler mevcuttur. Bunlardan biri 775 sayılı Gecekondu Kanunu olup, bu kanunda yer alan yetki kuralı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.775 sayılı Kanunun 18. Maddesi belediy...
23 Mart 2023 Perşembe
İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde ;"Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralardayapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılıkamaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, ma...
27 Şubat 2023 Pazartesi
İmar planı, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıy...