KAYABAŞI

Özel Usulsüzlük Cezası İptal Kararı 2

İlgili Blog Yazıları
21 Mart 2023 Salı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Ek Tasfiye" başlıklı 547. maddesinde, Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticar...
1 Aralık 2021 Çarşamba
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Vergi Usul Kanununda düzenlenen idari nitelikteki vergi cezalarıdır. "Usulsüzlüğün tarifi" kenar başlıklı 351. Maddede "Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir" şeklinde tanımlanmış, genel usulsüzlük 352. maddede...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...