KAYABAŞI

Parselasyon/Şuyulandırma Davaları

Parselasyon/Şuyulandırma Davaları

İmar planları yapıldıktan sonra belediyelerce İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca parselasyon (eski dilde şuyulandırma) dediğimiz imar işlemi yapılarak parseller DOP ve KOP payı kesildikten sonra yeniden dağıtılmaktadır. Hamur kuralı uygulanarak yapılan bu işlem sonucu parsel küçüldüğü gibi bazen yeri ve sınırı da değişmektedir. Parselasyon işlemleri İmar Kanununun 18. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği esas alınarak yapılmakta olup, bu işlemlere karşı da her zaman dava açılması mümkündür.Belediyeler genellikle parselasyona ilişkin encümen kararlarını tebliğ etmediklerinden işlemden sonra yıllar geçse bile Danıştay kararları gereği dava açılabilmesi mümkündür. 

İlgili Blog Yazıları
11 Ağustos 2023 Cuma
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılan ve parselasyon, şuyulandırma olarak adlandırılan imar uygulamaları parsel maliklerine tebliğ edilmemekte, genellikle belediyede ve mahalle muhtarlıklarında ilana çıkarılmakta, kesinleştikten sonra tapuya yazılarak yeni tapu evrakının düzenlenm...
10 Ağustos 2023 Perşembe
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 10. maddesinin 12. fıkrasının 1. cümlesinde; OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişikliklerinin, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacağı ve Bakanlıkça onaylanacağı düzenlemesine, aynı maddenin son fıkrası...
1 Ağustos 2023 Salı
3194 sayılı İmar Kanununun 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısındanbölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esasolan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanımkararları...