KAYABAŞI

Yapı Ruhsatı Davaları

Yapı Ruhsatı Davaları

İmar Kanunu  uyarınca planlı alanlarda inşaata başlayabilmek için belediyeden ruhsat alınması gerektiği gibi inşaat tamamlanınca da inşaat ruhsatını veren belediye veya Valilikten yapı kullanma izni alınması gerekmektedir.

Hem inşaat  hem de yapı kullanma izinleri de zaman zaman idari davaya konu olmakta olup, mahkeme kararı ile ruhsat alınabilmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
23 Mart 2023 Perşembe
İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde ;"Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralardayapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılıkamaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, ma...
30 Ocak 2023 Pazartesi
24 Şubat 1984 tarihinde kabul edilenİmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı YapılaraUygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir MaddesininDeğiştirilmesi Hakkında Kanunile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki yapılar hakkında düzenlemelere yer verilmiş...
26 Temmuz 2022 Salı
Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen riskli yapıların satışı sırasında ödenen tapu harçlarının geri alınıp alınamayacağı en çok sorulan sorulardandır. Aşağıda anlatılacağı üzere Kanuna göre yıkılıp tekrar inşa edilen yapıların inşa edildikten sonraki ilk satışları tapu harcından muaf olmas...