KAYABAŞI

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

İlgili Blog Yazıları
3 Temmuz 2023 Pazartesi
Sözleşmeli er ve erbaş istihdamı 6191 sayılı Kanun uyarınca yapılmaktadır.Kanuna göre sözleşmeli er en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla...
13 Mart 2023 Pazartesi
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 1990 yılından beri mevzuatımızda yer almakta olup, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile yasal düzenleme yapılarak konu tüm detayları ile hukuki netliğe kavuşturulmuştur.Türkiye Cu...
8 Mayıs 2024 Çarşamba
Uzman Erbaş Kanun’un 12. maddesinde uzman erbaşların sözleşmesinin feshedilmesi ve TSK ile ilişiğinin kesilmesi hâlleri düzenlenmiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma hâli, uzman e...