KAYABAŞI

Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni

İlgili Blog Yazıları
3 Ekim 2023 Salı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı ceza yargılaması yapılabilmesi, kanunda belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır. Anayasanı...
3 Şubat 2023 Cuma
Suç işleyen ve haklarında şikayet sonrası savcılık soruşturması açılan belediye görevlileri hakkında, 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izni istenilmesi aşamasında, İçişleri Bakanlığınca ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararı alınması gerekirken Bakanlık tarafından "ş...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...