KAYABAŞI

Maddi Manevi Tazminat Hekim Hatası

İlgili Blog Yazıları
27 Kasım 2023 Pazartesi
Anayasa'nın 56. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; üçüncü fıkrasında, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyl...
24 Temmuz 2023 Pazartesi
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin son fıkrasında; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." kuralı yer almakta; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi 1. fıkrasının (b) bendinde de; "idari eylem ve işlemlerden dolayı kişise...
9 Mayıs 2023 Salı
İster kamu isterse özel bir sağlık kuruluşunda olsun sağlık personelinin tıbbi müdahale sırasında hastaya zarar vermesi durumda, sağlık personelinin sorumluluğu doğmaktadır. Ülkemizde maalesef birçok insan tedavi gördüğü sırada doktor/sağlık personelinin hatası sonucunda zarar görmekte, bazen hata n...