KAYABAŞI

İmar Para Cezası İadesi

İmar Para Cezası İadesi

İdari para cezalarına karşı hangi mercide dava açılacağı Kabahatler Kanunu'nun yayımından beri süreli yargı merciilerini meşgul etmekte olup, özel kanununda idari yargı yerleri gösterilen para cezalarına karşı idare mahkemelerinde, diğer para cezalarına karşı ise sulh ceza mahkemelerinde dava açılabilmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
15 Temmuz 2023 Cumartesi
5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların bir işyerinde çalışmaya başlaması durumunda işverenleri tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi, işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Süresinde bildirim yapılmaması duru...
17 Temmuz 2023 Pazartesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenin, işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerinin otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi m...
10 Nisan 2022 Pazar
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun’un 39. maddesiyleç bendi eklenmiştir. Maddeye göre;“ç) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asg...