KAYABAŞI

İzinsiz Göreve Gelmeme/Çekilmiş Sayılma

İlgili Blog Yazıları
11 Mayıs 2023 Perşembe
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20. Maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." kuralına yer verilmiş, "Memurluğun Sona Ermesi: Çekilme" kenar başlıklı 94. Maddede ise "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle m...
27 Mayıs 2024 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun "Personelin performansının değerlendirilmesi" başlıklı 85. maddesinde; "Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans d...
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...