KAYABAŞI

KOMİSER YARDIMCISI RÜTBE TERFİ ISRAR KARARI

İlgili Blog Yazıları
4 Şubat 2024 Pazar
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 6638 sayılı Yasa ile değişik 55. maddesinin 12. fıkrasında; ''İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.'' hükm...
27 Kasım 2023 Pazartesi
7145 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 35. maddenin (D) fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle; 1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı ...
12 Temmuz 2023 Çarşamba
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun "Astsubaylığa Nasıp" kenar başlıklı 82. maddesinde;"Astsubaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır. Rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.Fakülte, yüksek okul veya meslek yü...