KAYABAŞI

Re'sen Emeklilik Davaları

Re'sen Emeklilik Davaları

Son düzenlemeler ile rütbe terfi sırası gelen personelin beş yıl üst üste terfi edememesi halinde emekli edilmesi gündeme gelebilmektedir. Ayrıca kadrosuzluk nedeniyle emeklilik de yasal düzenlemeye kavuşturulmuş olup, EGM tarafından birçok personel kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmektedir. Danıştayın son içtihadı uyarınca emekli edilen personel seçilirken objektif kriterlerin ortaya konulması gerekmektedir.

İlgili Blog Yazıları
28 Şubat 2022 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na 6638 sayılı Kanununun 32. maddesi ile Geçici 27. madde eklenmiş ve (bazı ünvanlı kadroları işgal edenler dışında)01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilme...
27 Mayıs 2024 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun "Personelin performansının değerlendirilmesi" başlıklı 85. maddesinde; "Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans d...
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...