KAYABAŞI

Maden Para Cezası Danıştay Kararı

İlgili Blog Yazıları
22 Haziran 2023 Perşembe
Madenler devletin hüküm ve tasarrufunda olan kamu malı niteliğinde kabul edilen tabii servet ve kaynaklardır. Anayasa’nın ilgili hükmüne göre; tabi kaynaklar ve servetler devletin hüküm ve tasarrufunda olup, bir tabi servet ve kaynak olan madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı devlete ait kılınmış...
16 Mayıs 2024 Perşembe
2872 sayılı Çevre Kanununun 8. maddesinde; "Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktı...
17 Nisan 2024 Çarşamba
Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için ...