KAYABAŞI

Maden Para Cezası Mücbir Sebep

İlgili Blog Yazıları
27 Temmuz 2023 Perşembe
Ülkemizde maalesef maden kazaları çok sık karşılaşılan ve çokça can kaybı yaşadığımız kazalar olup, kazanın oluşmasında kusuru olan işveren firmaların sorumluluğuna gidilebileceği gibi şayet hizmet kusuru varsa idarenin de sorumluluğuna gidilerek tazminat davaları açılabilecektir.2709 sayılı Anayasa...
22 Haziran 2023 Perşembe
Madenler devletin hüküm ve tasarrufunda olan kamu malı niteliğinde kabul edilen tabii servet ve kaynaklardır. Anayasa’nın ilgili hükmüne göre; tabi kaynaklar ve servetler devletin hüküm ve tasarrufunda olup, bir tabi servet ve kaynak olan madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı devlete ait kılınmış...
18 Haziran 2023 Pazar
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 4. fıkrasında; “Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hüküml...