KAYABAŞI

Polis Disiplin Davaları

Polis Disiplin Davaları

Hiyerarşi mesleği olduğu için polis memurlarının disiplin hükümleri diğer kamu personelinden farklıdır. yıllardır Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ile yürütülen disiplin soruşturmaları, Danıştayın Tüzüğü iptal etmesinin ardından Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Disiplin suçları ve disiplin cezaları diğer kamu personeline göre daha fazla olup, disiplin amirleri de farklılık göstermektedir.

İlgili Blog Yazıları
20 Temmuz 2023 Perşembe
Bilindiği üzere kolluk personeli hakkında disiplin hükümleri uzun yıllar Tüzük ile uygulanmaya çalışılmış, Danıştay tarafından Tüzüğün iptali üzerine önce 682 sayılı KHK ile, daha sonra da 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilmesine Dair Kanun i...
5 Mart 2023 Pazar
657 Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarında disiplin suç ve cezalarına detaylı olarak yer verilmiştir. Kamu görevinden kaynaklanan yada kamu görevi sırasında işlenen bu suçlar yanında personelin özel hayatından kaynaklanan filler nedeniyle de disiplin cezası verildiği görülmektedir.An...
10 Nisan 2022 Pazar
Bilindiği üzere kolluk personeli hakkında disiplin hükümleri uzun yıllar Tüzük ile uygulanmaya çalışılmış, Danıştay tarafından Tüzüğün iptali üzerine önce 682 sayılı KHK ile, daha sonra da 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilmesine Dair Kanun il...