KAYABAŞI

Aday Memur Disiplin Cezası

İlgili Blog Yazıları
28 Kasım 2023 Salı
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartı düzenlenmesi için yapılan başvuruların ilgili hakkında HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı olduğundan bahisle reddedildiği ve çalışma izni verilmediği görülmektedir.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özel güvenl...
20 Temmuz 2023 Perşembe
Bilindiği üzere kolluk personeli hakkında disiplin hükümleri uzun yıllar Tüzük ile uygulanmaya çalışılmış, Danıştay tarafından Tüzüğün iptali üzerine önce 682 sayılı KHK ile, daha sonra da 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilmesine Dair Kanun i...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...