KAYABAŞI

Şehit Polis Maddi Manevi Tazminat

İlgili Blog Yazıları
12 Kasım 2023 Pazar
“Vazife Malullüğü”, kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede “malul” olmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde hakların...
24 Temmuz 2023 Pazartesi
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin son fıkrasında; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." kuralı yer almakta; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi 1. fıkrasının (b) bendinde de; "idari eylem ve işlemlerden dolayı kişise...
28 Mayıs 2023 Pazar
6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre belirtilmiş olup, buna göre; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme, hizmet yeri...