KAYABAŞI

Görevde Yükselme Yazılı Sınav Soru İptali Atama

İlgili Blog Yazıları
7 Mart 2024 Perşembe
Kamu personeli hakkında yapılan inceleme/soruşturma sonucu kurum müfettişleri tarafından raporlar hazırlanmakta, bu raporlarda ilgili personel hakkında adli, idari ve mali teklifler getirilmekte, ayrıca disiplin cezası teklif edilebilmektedir.İdari teklif ile genellikle idarecilik görevinin, müdürlü...
9 Ağustos 2023 Çarşamba
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev veunvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadroderecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynıveya başka yerlerdeki diğer kadrol...
17 Temmuz 2023 Pazartesi
İl Özel İdarelerinde birçok müdürlük kadrosunun boş olduğu yada vekaleten yürütüldüğü bilinmektedir. Yönetmelikte açıkça boş olan yada boşalan kadrolara görevde yükselme sınavını kazanan personelin atanabileceği düzenlenmekte olup, birçok özel idarede bu kuralın uygulama alanı bulmadığı, ancak açıla...