KAYABAŞI

Şube Müdürlüğü Davaları

İlgili Blog Yazıları
17 Temmuz 2023 Pazartesi
İl Özel İdarelerinde birçok müdürlük kadrosunun boş olduğu yada vekaleten yürütüldüğü bilinmektedir. Yönetmelikte açıkça boş olan yada boşalan kadrolara görevde yükselme sınavını kazanan personelin atanabileceği düzenlenmekte olup, birçok özel idarede bu kuralın uygulama alanı bulmadığı, ancak açıla...
25 Aralık 2022 Pazar
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğiyayımlanmış olup, Okul müdür ve m...
23 Nisan 2024 Salı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 10. Maddesinde branştan çıkarma düzenlenmiştir. Maddenin 3. Fıkrası şu şekildedir;"Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birin...