KAYABAŞI

Hukuki El Atma Kanun Değişikliği KVYO

İlgili Blog Yazıları
10 Ocak 2023 Salı
Kamulaştırma Kanununun 6. maddesinin son fırkasında “Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur.” hükümlerine yer verilmiştir.Kamu yararı kararına dayanmayıp imar planına...
17 Aralık 2023 Pazar
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesinde;"Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile ka...
15 Mart 2023 Çarşamba
İmar hakkı, inşaat izni vb gibi izin ve ruhsatlar için özellikle belediyelere bedelsiz terk edilen gayrimenkulllerin, aradan zaman geçtikten sonra belediyelerce kamuya terk amacı değiştirilerek ve özel mülk yapılarak üçüncü şahıslara satıldığı görülmektedir.Özellikle yol, park, spor ve belediye hizm...