KAYABAŞI

İmar Para Cezası Geri İade

İlgili Blog Yazıları
15 Nisan 2024 Pazartesi
Belediyelere yıkım yetkisi veren temel Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu olmakla birlikte başkaca mevzuatta da yıkıma ilişkin yetkiler mevcuttur. Bunlardan biri 775 sayılı Gecekondu Kanunu olup, bu kanunda yer alan yetki kuralı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.775 sayılı Kanunun 18. Maddesi belediy...
23 Mart 2023 Perşembe
İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde ;"Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralardayapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılıkamaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, ma...
27 Şubat 2023 Pazartesi
İmar planı, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıy...