KAYABAŞI

Manevi Tazminat Hekim Hatası

İlgili Blog Yazıları
24 Temmuz 2023 Pazartesi
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin son fıkrasında; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." kuralı yer almakta; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi 1. fıkrasının (b) bendinde de; "idari eylem ve işlemlerden dolayı kişise...
9 Mayıs 2023 Salı
İster kamu isterse özel bir sağlık kuruluşunda olsun sağlık personelinin tıbbi müdahale sırasında hastaya zarar vermesi durumda, sağlık personelinin sorumluluğu doğmaktadır. Ülkemizde maalesef birçok insan tedavi gördüğü sırada doktor/sağlık personelinin hatası sonucunda zarar görmekte, bazen hata n...
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...