KAYABAŞI

OSB KAMULAŞTIRMA/PLAN

İlgili Blog Yazıları
17 Ocak 2023 Salı
Acele kamulaştırma, ülke gündemine 2000'li yıllarla beraber giren eski birkamulaştırma türüdür. Acele kamulaştırma kurumu 1956 tarihli6830 sayılı İstimlâk Kanunu'ndan bu yana mevzuatımızda yer almakta ise de çok sık uygulanmamıştır. 2000'li yıllardan sonra artan oranda uygulandığı görülen acele kamu...
16 Ocak 2023 Pazartesi
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun "amaç ve kapsam" başlıklı 1.maddesinde "Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapac...
17 Nisan 2024 Çarşamba
Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için ...