KAYABAŞI

Kamulaştırma/Uygulama İmar Planı/Nazım İmar Planı

İlgili Blog Yazıları
2 Temmuz 2023 Pazar
Islah imar planları, plansız ve sağlıksız olarak oluşmuş yapı topluluklarının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi amacı ile yapılan planlardır.Mevzuatımızda iki kanunda (775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanu...
17 Ocak 2023 Salı
Acele kamulaştırma, ülke gündemine 2000'li yıllarla beraber giren eski birkamulaştırma türüdür. Acele kamulaştırma kurumu 1956 tarihli6830 sayılı İstimlâk Kanunu'ndan bu yana mevzuatımızda yer almakta ise de çok sık uygulanmamıştır. 2000'li yıllardan sonra artan oranda uygulandığı görülen acele kamu...
16 Ocak 2023 Pazartesi
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun "amaç ve kapsam" başlıklı 1.maddesinde "Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapac...