KAYABAŞI

Polis İkinci Şark Ataması

İlgili Blog Yazıları
22 Mayıs 2023 Pazartesi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ülkemiz atama ve yer değiştirme için birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, bölgeler ve hizmet süreleri belirlenmiş, personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bö...
25 Mart 2024 Pazartesi
Profesörlüğe yükselme ve atamaya ilişkin usul ve esaslar 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenmiştir. Anılan maddenin (a) numaralı fıkrasında profesörlüğe yükselerek atanmak için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında...
7 Mart 2024 Perşembe
Kamu personeli hakkında yapılan inceleme/soruşturma sonucu kurum müfettişleri tarafından raporlar hazırlanmakta, bu raporlarda ilgili personel hakkında adli, idari ve mali teklifler getirilmekte, ayrıca disiplin cezası teklif edilebilmektedir.İdari teklif ile genellikle idarecilik görevinin, müdürlü...