KAYABAŞI

Sağlık Teknisyeni HAGB

İlgili Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
22 Nisan 2024 Pazartesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümünde adaylık hükümleri düzenlenmiş olup"Adaylık süresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57. Maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amir...
28 Kasım 2023 Salı
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartı düzenlenmesi için yapılan başvuruların ilgili hakkında HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı olduğundan bahisle reddedildiği ve çalışma izni verilmediği görülmektedir.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özel güvenl...