KAYABAŞI

POMEM MÜLAKAT

İlgili Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
5 Aralık 2023 Salı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin "Eğitim Sonu Sınavı" başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.”...
26 Mayıs 2023 Cuma
Özellikle üniversiteler ve belediyelerde kamu personelinin zaman zaman kadro görevi dışında görevlendirmelere maruz kaldığı, kısa ve uzun dönem sürebilen bu uygulamalar dışında daire başkanı, müdür amir gibi personelin de kamu yararı dışında görevlendirmelere maruz kalabildiği görülmektedir.Üniversi...